Skip to content

Wątrobowe wykrywanie glukozy: czy topnik ma znaczenie cd

2 miesiące ago

453 words

W tym wydaniu Denechaud i in. (4) opisują serię badań, które zdecydowanie podważają ostatni raport autorstwa Mitro i in. (3) sugerując, że LXR. /. ma bezpośrednią funkcję wykrywania glukozy w wątrobie. Denechaud i in. dostarczają mocnych dowodów na obecność ChREBP, a nie LXR, w pośredniczeniu w działaniu glukozy na geny w wątrobie (4). Regulacja lipogenezy wątrobowej obejmuje kilka transkrypcyjnych sieci regulatorowych. Trzy czynniki transkrypcyjne, ChREBP, LXR. /. I SREBP-1c, przyczyniają się do tego rozporządzenia, ale w sposób często kazirodczy. Na przykład LXR. /. stwierdzono, że reguluje transkrypcję zarówno ChREBP, jak i SREBP-1c. ChREBP, LXR. /. I SREBP-1c wiążą się odpowiednio z elementami odpowiedzi ChORE, LXR (LXRE) i sterolowymi elementami odpowiedzi (SRE). Co więcej, wiązanie DNA przez ChREBP i LXR2 /. wymaga heterodimeryzacji odpowiednio z białkiem Max-podobnym (Mlx) i receptorem retinoidu X (RXR). Stwierdzono, że geny regulujące lipogenezę wątroby zawierają lub więcej ChORE, LXRE i / lub SRE. Niektóre geny, takie jak FAS, są regulowane przez wszystkie 3 czynniki transkrypcyjne. Autorzy wykazują, że strumień glukozy jest niezbędny do regulacji genów wątrobowych przez glukozę i że fosforylacja ChREBP w Ser196 jest regulowana wzajemnie strumieniem glukozy. ChREBP znajduje się w cytoplazmie w niskim stężeniu glukozy w osoczu z powodu fosforylacji Ser196. Wraz ze wzrostem poziomu glukozy w osoczu glukoza wnika do hepatocytów i jest szybko równoważona przez GLUT2 o niskiej wartości Km. Fosforylacja glukozy jest następnie inicjowana przez GK, prowadząc do utworzenia 5-fosforanu ksylulozy (X-5-P) przez szlak zastawki z użyciem monofosforanu heksozy. Z kolei zwiększony 5-fosforan ksylulozy wydaje się powodować defosforylację Ser196 na ChREBP (prawdopodobnie poprzez aktywację PP2A), tym samym umożliwiając ChREBP wejście do jądra i wpływanie na ekspresję genu. Insulina wydaje się wpływać na lipogenezę wątroby głównie przez zwiększenie transkrypcji zarówno ChREBP, jak i SREBP-1c. Czy LXR, górne modulatory ChREBP i SREBP1c działają jak czujniki glukozy. LXR. oraz LXRa, blisko spokrewnione elementy nadrodziny jądrowego receptora hormonalnego, również okazały się przyczyniać do regulacji lipogenezy wątroby (16). Chociaż najpierw sklasyfikowano je jako sieroce receptory jądrowe, odkryto, że wiążą one oksysterole, metabolity cholesterolu i regulują geny krytyczne dla wypływu cholesterolu i konwersję cholesterolu do kwasów żółciowych (17). Co więcej, LXR. i LXR. ostatnio odkryto, że wiążą się z elementami regulatorowymi w genach kodujących SREBP-1c i ChREBP (18), tym samym pozycjonując każdy z tych czynników transkrypcyjnych w celu regulacji wielu genów, z których niektóre kodują enzymy uczestniczące w metabolizmie kwasów tłuszczowych (19)
[więcej w: woda średniozmineralizowana, test na inteligencje darmowy, horoskop dzienny waga wp ]
[podobne: woda średniozmineralizowana, jak nauczyć dziecko mówić r, hormon wzrostu dawkowanie ]